TalkingPhonics

talkingphonics

TalkingPhonics 1 –Talande Fonem
Ett innehållsrikt, roligt och inspirerande material som vill lära små
barn känna igen ljud och rim.bokstäver. Växla mellan att arbeta i
större och mindre grupper och att låta barnen utforska ljuden på egen hand.
Handledning och texter är på engelska men många ljud är univers
ella (djur, instrument mm) och till de medföljande böckerna finns ljudfiler
på många olika språk. Med hjälp av inspelningsetiketter kan pedagogen
spela in kompletterande texter.

Boxen med instruktionsbok, handdocka (groda), 2 bilderböcker, 3 olika spel,
8 planscher, etiketter för inspelning och fria ljudfiler.

Whats in the Box Talkingphonics4 Talkingphonics3 TalkingP1

thaimy2TP2 TP21 TP22 TP23 TP24

TalkingPhonics 2
För barn från 5 år på engelska. 8 planscher som tränar stavning och att
bygga meningar mm. 3 roliga spel, etiketter för egna inspelningar,
handledning på engelska och Talking Dictionary med
text på engelska som kan kombineras med ljudfiler på många olika språk.
Fungerar enligt samma principer som TalkingPhonics 1 för äldre barn.
Ett mycket prisvärt set!